ویژگی خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه 

  •  مشاوره‌ی رایگان و تخصصی به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها
  •  عقد قرارداد پشتیبانی و نگهداری شبکه با سازمان‌ها و شرکت‌ها
  •  ارائه‌ی قراردادهایی در تیپ‌های متنوع متناسب با کسب و کار شما
  •  ارائه‌ی صورت وضعیت سخت‌افزار و نرم‌افزار شبکه
  •  رفع مشکل و ایرادات شبکه در کمترین زمان ممکن
  •  بازدید دوره ای و بررسی شبکه جهت پیشگیری از وقوع مشکلات و ایرادات احتمالی
  •  ارائه‌ی گزارشات دوره‌ای از وضعیت شبکه به مدیران مربوط
  •  ارائه ی خدمات پشتیبانی حضوری و غیر حضوری
  •  ارائه‌ی راهکارهای مدیریت استفاده از منابع فناوری اطلاعات (سخت‌افزاری ، نرم‌افزاری و نیروی انسانی )