• سیستم کنترل تردد(Access Control) .
  • سیستم کنترل تهویه مطبوع(HVAC) .
  • سیستم کنترل روشنایی(Lighting) .
  • سیستم های صوتی نظیرVOIP ، IP Telephony، House Keeper Calling و پخش صدا.
  • سیستم های تصویری نظیر IPTV .
  • سرویس شبکه و اینترنت (Network & Internet) .
  • سرویس رزرو آنلاین(Online Reservation) .
  • سایر خدمات مربوط به واحد‌های اقامتی.