امکانات اتاق بیمار

 • امکان مشاهده و کنترل شرایط محیطی توسط خود بیمار (دما، روشنایی، بازشده گی پرده ها، موسیقی و…)
 • امکان اطلاع رسانی به مرکز پرستاری از طریق صفحه لمسی اتاق بیمار برای دریافت خدمات بالینی
 • امکان مشاهده تلویزیون، برنامه های آموزشی پزشکی (اختصاصی هر بیمار) ، مجلات آنلاین پزشکی و درمانی
 • امکان آلارم اتوماتیک برنامه غذایی و دارویی هر بیمار در موعدهای صرف غذا و دارو
 • امکان برنامه ریزی سناریوهای مختلف برای روزهای آینده در اتاق بیمار

امکانات اتاق های عمل

حساسیت تجهیزات اتاق عمل از یک سو و حیاتی بودن شرایط استاندارد و مطلوب برای یک عمل جراحی از سوی دیگر سبب می شود تا کنترل و پایداری شرایط محیطی و عملکرد دستگاه های موجود در اتاق عمل از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. هوشمندسازی کنترل اتاق عمل سبب کاهش نرخ خطای انسانی و تضمین کیفیت شرایط مطلوب شده و در نهایت کیفیت خدمات ارائه شده در اتاق عمل را بهبود می بخشد. از جمله مزیت های اتاق عمل هوشمند می توان به مواردی همچون :

– کنترل هوشمند شرایط محیطی (دما، فشار، رطوبت، میزان گازها و اشعه ها و …) 
– کنترل تجهیزات و دستگاه های موجود در اتاق عمل
– مدیریت زمان، اخطارها، هشدارها و …
– کنترل هوشمند شرایط بیمار و همکاری در اتخاذ تصمیمات متناسب با علایم حیاتی بیمار

امکانات محیطی

 • امکان آمارگیری از موقعیت و هویت بیماران و افراد حاضر در قسمت های مختلف بیمارستان (RFID)

 • امکان دریافت راهنمای طبقات و قسمت ها

 • دسترسی به شبکه اینترنت و شبکه داخلی بیمارستان از هر نقطه

 • امکان ایمن سازی قسمت های مختلف بیمارستان (دوربین های مداربسته، سیستم کنترل دسترسی به اتاق های خاص، سیستم تشخیص هویت افراد (RFID) و…)

 • بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان بیمارستان با کنترل هوشمند دما و روشنایی قسمت های مختلف

 • افزایش عمر مفید ساختمان بیمارستان با کنترل تهویه و دمای داخلی قسمت های مختلف