خدمات هوشمندسازی مراکز اداری و تجاری

 • مدیریت هوشمند روشنایی های کلیه اماکن مشاع مجتمع تجاری و مراکز اداری

 • کنترل هوشمند نورپردازی نماهای داخلی و خارجی مجتمع های اداری تجاری

 • کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش موتورخانه ها

 • کنترل هوشمند لوازم برقی و الکتریکی

 • کنترل هوشمند پارکینگ ها و ورود و خروج خودروها بر اساس مدیریت یکپارچه و تخصیص هوشمند پارکینگ برای مراجعین

 • کنترل هوشمند سیستم امنیتی

 • کنترل هوشمند تلویزیون های بزرگ و سیستمهای تصویری

 • کنترل هوشمند سیستم اعلام و اطفاء حریق

 • کنترل هوشمند سیستمهای آتش نشانی

 • کنترل هوشمند نشت گاز و قطع شیر اصلی

 • اتصال سیستم های هوشمند به پورتال مرکزی مجتمع

 • اتصال سیستمهای امنیتی واحدهای تجاری و اداری به مراکز پلیس

 • کنترل هوشمند مسیرهای خروج اضطراری هنگام بروز حادثه و خطر

 • کنترل سیستمهای هوشمند با زمانبندی از پیش تعیین شده

 • کنترل هوشمند کلیه آسانسورها و پله های برقی

 • کنترل سیستم های شبکه و بیسیم

 • کنترل اتوماتیک روشنایی با قابلیت تشخیص میزان شدت نور

 • سیستمهای پیشرفته نطارت تصویری و سیستمهای پیشرفته مانیتورینگ از راه دور

 • تفکيک مجزای مصارف انرژي (آب و برق و گاز) و گزارش گيري از مصرف و هزينه انرژي هر يک از واحدها

 • مدیریت و عيب يابي هوشمند تاسيسات ساختماني