خدمات هوشمندسازی مراکز آموزشی و مدارس

  • کلاس هوشمند(smart class)

  • سیستم نظارتی و تردد مدرسه(Attendance school students)

  • سیستمم کنفرانس اتاق جلسات(Conference System)

  • سامانه هوشمند اطلاع رسانی (School website)

  • سایت کارگاهی و تجهیزات کامپیوتری مدرسه هوشمند

  • دوربین مداربسته مدرسه هوشمند

  • کتابخانه هوشمند مدرسه