کنترل بخش روشنایی

سیستم کنترل درب و پنجره

کنترل سیستمهای گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع

کنترل سیستمهای امنیتی

سیستم های صوتی و تصویری

کنترل سیستم آبیاری خودکار