خدمات پشتیبان گیری از اطلاعات

  •  طراحی و پیاده‌سازی و مانیتورینگ ،روال‌های تهیه نسخه‌های پشتیبان از داده‌های دیجیتال

  •  ارائه روش‌های پشتیبان‌گیری Online و Offline

  •  ارائه روش‌های ذخیره‌سازی اطلاعات بر بستر فضاهای ذخیره سازی SAN،DAS،NAS ،EMC،HP،Hitachi،QNap

  •  پشتیبان‌گیری و بازیابی، پیکربندی سیستم عامل‌ها و نرم‌افزار‌های کاربردی و سخت‌افزار‌های شبکه SolarWinds, ManageEngine

  •  پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه‌های داده 

  •  پشتیبان‌گیری و بازیابی فایل‌ها و اطلاعات حساس کاربران شبکه Symantec Backup Exec, Acronis

  •  پشتیبان‌گیری و بازیابی سیستم عامل‌ها و ماشین‌های مجازی Acronis, Veeam

  •  آزمایش نسخه‌های پشتیبان از لحاظ یکپارچگی و کارایی