خدمات مشاوره و طراحی امنیت شبکه

 •  طراحی زیر ساخت امنیتی شبکه LAN ، WAN، DMZ ، Server Farmو اینترنت
 •  طراحی و تعریف Policy های امنیتی مرتبط با سرویس‌های شبکه ای و امنیتی
 •  طراحی سیستم‌های IP/IDS جهت تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه
 •  طراحی مرکز مدیریت و آنالیز امنیتی شبکه SOC
 •  راه اندازی مراکز جمع آوری یکپارچه رخداد و وقایع امنیتی
 •  طراحی زیر ساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به منابع شبکه ای
 •  طراحی سیستم‌های نظارت و Auditing در استفاده از منابع شبکه توسط کاربران
 •  ظرفیت‌سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ، UTMو IPS
 •  طراحی و مشاوره زیر‌ساخت مراکز داده

خدمات اجرا و پیاده سازی

 •  پیاده سازی تجهیزات امنیت شبکه شامل فایروال و IPS
 •  نصب و تنظیم و tuningتجهیزات UTMو IPS
 •  نصب ، راه اندازی و tuning تجهیزات WAF در ایجاد امنیت سرور‌های وب
 •  ایجاد بستر‌های ایمن ارتباطی مبتنی بر راه کار‌های مبتنی پروتکل IPsec
 •  آزمایش و تست میزان استحکام سازی و کاربری تجهیزات امنیتی شبکه
 •  طراحی و راه اندازی راه کار‌های نظارت و آنالیز ترافیک شبکه

بهینه سازی

 •  بهینه‌سازی معماری امنیتی تجهیزات شبکه
 •  بازبینی و بهینه سازی تنظیمات تجهیزات امنیتی شامل Firewall ، IPS/IDS و UTM
 •  امکان سنجی و بازبینی سیاست‌های امنیتی تجهیزات امنیتی و اصلاح انها
 •  مقاوم سازی زیر ساخت‌های امنیت شبکه

تهیه و توزیع محصولات امنیتی

 •  فروش آنتی ویروس‌های Kaspersky , Eset , …
 •  فروش فایروال‌های Cisco , Fortinet , Juniper,